Skip to main content

Downregulation of PAX6 by shRNA Inhibits Proliferation and Cell Cycle Progression of Human Non-Small Cell Lung Cancer Cell Lines.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Cao, Rubo; Ding, Qian; Li, Pindong; Xue, Jun; Zou, Zhenwei; Huang, Jing; Peng, Gang
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723552
PubMed Central
by Shuda, M; Feng, H; Moore, P S; Chang, Y
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3694227
PubMed Central
by Harada, Daijiro; Takigawa, Nagio; Kiura, Katsuyuki
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074799
PubMed Central
by SASAKI, HIDEFUMI; SUZUKI, AYUMI; TATEMATSU, TSUTOMU; SHITARA, MASAYUKI; HIKOSAKA, YU; OKUDA, KATSUHIRO; MORIYAMA, SATORU; YANO, MOTOKI; FUJII, YOSHITAKA
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990218
PubMed Central
by Blais, Normand; Kassouf, Elie
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137404
PubMed Central
by Zhao, Xiaoting; Guo, Yinan; Yue, Wentao; Zhang, Lina; Gu, Meng; Wang, Yue
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937249
PubMed Central
by Zhou, Chun-Hui; Ye, Li-Ping; Ye, Shi-Xing; Li, Yan; Zhang, Xin-Yin; Xu, Xin-Yu; Gong, Li-Yun
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313873
PubMed Central
by BEN, QIWEN; AN, WEI; FEI, JIAN; XU, MAOJIN; LI, GUIXIANG; LI, ZHAOSHEN; YUAN, YAOZONG
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3961134
PubMed Central
by Wu, Jin; Zhong, Daixing; Fu, Xijin; Liu, Qingjun; Kang, Liangqi; Ding, Zhenqi
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013582
PubMed Central
by Chen, Pei-Hsuan; Cai, Ling; Kim, Hyun Seok; Britt, Rebecca; Xiao, Guanghua; White, Michael A; Minna, John D; DeBerardinis, Ralph J
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073001